Zawody

Propozycje – ZR i TR 06-07.04.2024

Propozycje – ZR i TR 06-07.04.2024

1. Organizator

Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim
www.uchwatteam.pl tel. (17) 276 34 66
Komitet Organizacyjny – dyrektor Włodzimierz Uchwat +48 604 096 641

2. Termin Zawodów

SOBOTA, NIEDZIELA 6-7.04.2024R.

3. Termin Zgłoszeń

do 02.04.2024r. (wtorek) – zgłoszenia przez portal ZawodyKonne.com

4. Miejsce Zawodów

JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów, plac piaskowy z flizeliną 47m X 80m, rozprężalnia piaskowa z flizeliną 40m x 40m,

5. Przepisy

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ.

6. Uczestnicy

Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.
W konkursach towarzyskich klasy „LL” i „L” (bez licencji) wymagany jest paszport z aktualnymi szczepieniami, oraz ważne badania sportowe zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – zgoda rodziców.

ZAWODNICY ZAGRANICZNI – LICENCJA DO WYKUPIENIA PODCZAS ZAWODÓW :

 • Zawodnik – 15ZŁ
 • Koń – 15 ZŁ

7. Komisja Sędziowska

Sędzia Główny – BEATA WINIARSKA
Sędzia WZJ – ŁUCJA ŚMIETANA
Komisarz – PAWEŁ MALINOWSKI
Sędziowie -V. RACHKOUSKAYA
Sędzia Egzaminator – Maja Bylinowska-Uchwat
Lekarz Zawodów – Jerzy Cebula 605 670 200
Gospodarz Toru – BARTOSZ BOŚ

8. Oferta

PRZESZKODY firmy „Gala” inż. Włodzimierz Uchwat – https://uchwat.pl


ZAKWATEROWANIE NA TERENIE ZAWODÓW:

 • Hotel SSM – ul. Rzeszowska 82, 38 -120 Czudec (10 km) – recepcjaczudec@pzpw.pl – tel. 17 276 06 70 / +48 697 066 467

WYŻYWIENIE:

 • BAR w altanie na terenie zawodów

9. Opłaty

a) 2 dni z boksem – 600 zł
b) 1 dzień bez boksu – 200 zł
c) bez przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów
d) zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 02.04.2024r jest
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty
e) 200 zł –podłączenie koniowozu do prądu.
f) Ilość boksów ograniczona (80 szt.)
g) możliwość zakupu siana 20 zł i słomy 20 zł za MAŁY balik,

10. Cisza Nocna

Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.oo do 7.oo

11. Zakłócanie Ciszy Nocnej

Kara finansowa za zakłócenie ciszy nocnej wynosi – 200 zł. – decyduje organizator

12. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

13. Korekty w Programie

Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

14. Wymagane Dokumenty – Zawodnicy Zawody Regionalne

 1. 1. Licencja regionalna lub ogólnopolska widoczna w systemie ARTEMOR Express – wydruk maila z MZJ potwierdzającego wystawienie licencji
 2. 2. SuperExpress – kwit/zaświadczenie od organizatora o wystawieniu licencji
 3. 3. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez: – lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (zawodnicy pow. 23rż) – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz sportowe w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. rż oraz w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rż – badanie przeprowadza się co 12mies. , jeżeli lekarz uzna za konieczne to dodatkowo może przeprowadzać badanie co 6mies. u zawodników do ukończenia 16. rż zależy od decyzji lekarza.
 4. 4. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW (dotyczy sportów ekstremalnych – jeździectwo) ważnego od dnia wystawienia licencji do min. 31.12 br.

15. Wymagane Dokumenty – Zawodnicy Zawody Towarzyskie

 1. 1. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane
  przez: – lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (zawodnicy pow. 23rż) – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz sportowe w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. rż oraz w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rż – badanie przeprowadza się co 12mies. , jeżeli lekarz uzna za konieczne to dodatkowo może przeprowadzać badanie co 6mies. u zawodników do ukończenia 16. rż- zależy od decyzji lekarza
 2. 2. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW (dotyczy sportów ekstremalnych – jeździectwo)
  ważnego w terminie rozgrywania zawodów.
 3. 3. Zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na start w zawodach zawodnika niepełnoletniego (minimalny wiek zawodnika 9 lat)

16. Wymagane Dokumenty – Konie Zawody Regionalne

 1. 1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami (w przypadku koni zagranicznych, w
  paszporcie musi być potwierdzona zmiana właściciela pieczęcią urzędową OZHK lub
  wykupiona licencja gościnna)
 2. 2. Licencja regionalna lub ogólnopolska lub potwierdzenie przelewu dokonania opłaty za
  licencję jednorazową Paszport konia musi być dostarczony do Biura Zawodów przed
  pierwszym startem. Osoby które nie dostarczą przed startem paszportu konia, na którym
  startują nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

17. Wymagane Dokumenty – Konie Zawody Towarzyskie

 1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami (w przypadku koni zagranicznych, w
  paszporcie musi być potwierdzona zmiana właściciela pieczęcią urzędową OZHK lub
  wykupiona licencja gościnna) Osoby które nie dostarczą przed startem paszportu konia, na którym startują nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

18. Program Zawodów

SOBOTA 06.04.2024 – godz. 9.00 – w zależności od ilości startów


Konkurs nr T1 klasy LL „towarzyski” 40 cm , dokładności ART.238.1.1 – FLOTS ZA BEZBŁĘDNE
PRZEJAZDY
Konkurs nr T2 klasy LL „towarzyski” 60 cm z trafieniem w normę czasu
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS dla 25% zawodników.
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V.
Konkurs nr T3 klasy LL „towarzyski” 80 cm z trafieniem w normę czasu
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS dla 25% zawodników.
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V.
Konkurs nr T4 klasy LL „towarzyski” 90 cm, zwykły art.238.2.1
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS dla 25% zawodników.
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V.
Konkurs nr T5 klasy L „towarzyski” – 100 cm, zwykły art.238.2.1
pula nagród 300 zł (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS
Konkurs nr 1 klasy P – 110 cm zwykły art.238.2.1
pula nagród 300 zł (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS
Konkurs nr 2 klasy N – 120 cm, dwufazowy, art.274.1.5.3
pula nagród 450 zł (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS

NIEDZIELA 07.04.2024r. – godz. 9.00 – w zależności od ilości startów


Konkurs nr T6 klasy LL „towarzyski” 40 cm , dokładności ART.238.1.1 – FLOTS ZA BEZBŁĘDNE
PRZEJAZDY
Konkurs nr T7 klasy LL „towarzyski” 60 cm z trafieniem w normę czasu
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS dla 25% zawodników.
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V.
Konkurs nr T8 klasy LL „towarzyski” 80 cm z trafieniem w normę czasu
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS dla 25% zawodników.
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V.
Konkurs nr T9 klasy LL „towarzyski” 90 cm, zwykły art.238.2.1
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS dla 25% zawodników.
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V.
Konkurs nr T10 klasy L „towarzyski” – 100 cm, zwykły art.238.2.1
pula nagród 300 zł (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS
Konkurs nr 3 klasy L EGZAMINACYJNY na styl jeźdźca
Nagrody: FLOTS za zdany egzamin
Konkurs nr 4 klasy P – 110 cm DWUFAZOWY art.274.1.5.3
pula nagród 300 zł (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS
Konkurs nr 5 klasy N – 120 cm, zwykły, art.238.2.1
pula nagród 450 zł (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS

Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” oraz Uchwat Team serdecznie zapraszają wszystkich zawodników na zawody do Glinika Zaborowskiego.

Zawody rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi
Więcej na www.uchwatteam.pl

JKS Pogórze CSI** - 2024

Parkur w pełni przepuszczający wodę

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

UCHWAT TEAM uchwatteam.pl LOGO Kontakt

Rekomendowane artykuły